digitaaliset näytöt osana asiakkaan polkua

Yksi konsepteistamme ovat digitaaliset näyttöpinnat kaupallisen viestinnän tuottamiseen. Yksinkertaisesti ilmaistuna näytöt ovat viestintämedia paikan päälle saapuville asiakkaille. Jos vastaat usean toimipisteen sisällöntuotannosta, erityisen hienoksi asian tekee helppo ja keskitetty hallinta koko toimipisteverkoston infonäytöille.

Tärkein asia asiakasviestinnässä on se, miten infonäytöt tai led screenit ovat osa asiakkaan polkua. Osana asiakkaan polkua oleminen parhaimmillaan parantaa asiakaskokemusta, nostaa keskiostosta ja antaa paremman brändimielikuvan.

Automaatiot DOOH-viestinnässä

Automaatiota voidaan hyödyntää myös asiakasviestinnässä. Esimerkkinä voimme mainita yli 30 toimipisteen verkostoon toteuttamamme aukioloaika-integraatio, joka mahdollistaa toimipistekohtaisten aukioloaikojen päivittämisen suoraan kotisivujen hallintajärjestelmästä, johon ne joka tapauksessa päivitetään.

Automaatioilla voidaan myös ohjata näytöille osuvaa sisältöä. Sisältöjen ajastuksen ei tarvitse perustua ainoastaan kellonaikaan, vaan parametrinä voi toimia esimerkiksi sää. Jos jokin tuoteportfoliosi tuote soveltuvaa erityisesti tietylle säälle, voidaan sen näkyvyyttä painottaa täten automaatiolla.

sisältö ja sijainti

Kun asiakkaille viestitään paikan päällä, on se usein luonteeltaan niin sanottu vilkaisumedia. Tästä syystä sisällöllinen suunnittelu ja sen saavutettavuus ovat erityisen ratkaisevia.

Saavutettavuuteen vaikuttava asia on myös sijainti. Sijainti ei ole aina helppo asia ratkaistavaksi, sillä näytöt vievät tilaa ja ne pitää kiinnittää johonkin. Tästä syystä tarjoamme erilaisia totetusratkaisuja ja olemme valmiita tekemään teidän sisustusratkaisuihin soveltuvat kiinnitysratkaisut.

Konkreettisena esimerkkinä toteutimme kahvilan hinnastonäytöt, jotka asemoitiin linjaston yläpuolelle. Kiinnitykseen käytettiin samanlaista kettinkiä kuin muuallakin myymälässä. Ratkaisu toimi hyvin ja niissä kerrottiin vitriinituotteiden hintoja. Muutaman viikon testaamisen jälkeen muutimme näytöt markkinoimaan ainoastaan korkeamman hintaluokan ateriatuotteita, minkä ansiosta päiväkohtainen keskiostos tuplaantui.

Järjestelmän toimintavarmuus

Asiakasviestintäratkaisuissa toimintavarmuus, vikatilanteiden tunnistaminen sekä prosessi vikatilanteiden varalle ovat tärkeitä aiheita. Tärkeys johtuu siitä, että näyttöjen sijaintikohteissa ei välttämättä ole sellaista henkilökuntaa, kenen vastuulla on valvoa digitaalisten pintojen toimivuuttaa. Automaatioon perustuva valvonta, laitekannan ylläpito ja ajan tasalla pitäminen sekä huoltoprosessi koko näyttöverkostolle ovat tukijalkoja sille, että mediaan voidaan luottaa ja sen toimivuutta arvioida.