Ideapankki

Interaktiiviset opasteet asiakaskyselyiden julkaisukanavana 

Kauppakeskuksille yksi merkittävä tiedon lähde ovat erilaiset asiakastutkimukset ja -kyselyt, joilla pyritään selvittämään kuluttajakäyttäytymiseen liittyviä asioita ja kehittämään kauppakeskuksen toimintaa. 

Kyselyt yleensä toteutetaan verkkokyselyinä, kasvotusten tai paperilomakkein. Haasteina näissä voivat olla projektin suuri työmäärä tai pieni vastausmäärä. 
 
Pohdimme asiaa yhdessä asiakkaidemme kanssa ja päätimme toteuttaa interaktiivisiin opasteisiin integroitavan kyselytyökalun. Näin kysely saadaan tarvittaessa julkaistua nopeasti, se saavuttaa asiakkaat paikan päällä ja se on yhdistettävissä osaksi suurempaa tutkimusta. 
 
Kauppakeskuksille toteuttamamme interaktiiviset opasteet ovat saavuttaneet merkittäviä käyttömääriä. Esimerkiksi erään kauppakeskusasiakkaamme opasteita aktivoitiin joulukuussa 2021 18 300 kertaa. Näiden lukujen valossa interaktiiviset opasteet ovat mainio alusta tämän tyyppisille digitaalisille asiakaskohtaamisille. 

© 2024 Upto Oy