Ideapankki

Haluatko tuoda Microsoft Power BI – näkymät infonäytöille? 

Yritysten toiminta tuottaa paljon dataa ja tätä dataa pyritään hyödyntämään johtamisessa ja liiketoiminnan kehittämisessä. Tämä on johtanut siihen, että dataa koostetaan muotoon, jossa oleelliset avainluvut selviävät yhdellä vilkaisulla. 

Yksi käytetyimmistä työkaluista koostetun tiedon esittämiseen on Microsoftin Power BI – työkalu. Monet suomalaiset yritykset hyödyntävätkin Microsoft Power BI -työkalua todella tehokkaasti muodostaakseen datasta informaatiota. 
 
Osa koostenäkymistä on tarkoitettu ainoastaan yrityksen johdolle, mutta enenevissä määrin tietoa halutaan esittää logistiikalle, tuotantoon, lähettämöön, eri toimipisteisiin, taukotiloihin, eli koko henkilökunnalle. Tässä kohtaa haasteiksi nousevat mm. lisenssit, sisältöjen hallinta, työntekijöiden ajankäyttö ja laitteisto sekä tietoturva. 
 
Hyödynnetäänkö teidän yrityksessänne infonäyttöjä sisäisessä viestinnässä? Infonäytöt ovat mainio tapa tavoittaa työntekijät, jotka eivät työskentele päätteen takana ja ne mahdollistavat muun viestinnän lisäksi myös automatisoitujen sisältöjen esittämisen. 
 
Olemme tehneet rajapinnan Microsoftin Power BI – palveluun sekä selkokielisen ohjeen siitä, kuinka Power BI -palvelusta voidaan julkaista koostenäkymiä infonäytöillä hallitusti ja tietoturvallisesti.  

Yksinkertaistettuna: Microsoft Power BI:n pääkäyttäjä hallitsee, mitä infonäyttöpalvelu saa nähdä ja infonäyttöpalvelun käyttäjä valitsee, mitä näkymiä julkaistaan milläkin infonäytöillä ja milloin niitä näytetään. 

Haluatko kuulla lisää Microsoft Power BI -näkymien esittämisestä infonäytöillä? Ota yhteyttä. 

© 2024 Upto Oy